Algemene voorwaarden

KLEDING: Hiervoor hanteren we onderstaand kleding reglement voor kleding.
ACTIVITEIT OF EVENEMENT: Hiervoor hanteren we onderstaand deelname reglement.
ZAC: Voor wedstrijddeelname ZAC verwijzen wij naar onze website; ZAC.
PRIVACY algemeen: Zie onze website: dezwaluwendeventer.nl/privacyverklaring;
PRIVACY bij evenement/wedstrijd: Zie de alinea "deelname reglement" van deze pagina.

Spelregels rond bestellen kleding:

Spelregels voor bestelling kleding in webshop: Jouw bestelling in de webshop is definitief. Kleding kan niet geruild worden bij de webshop. Wordt er een andere maat of ander kledingstuk geleverd of mankeert er wat aan de kleding: dan lost de webshop  dit op. Mail naar de contactgegevens van deze shop. Een bestelling kan niet geannuleerd worden. Kleding die niet past kan je zelf verkopen, bijvoorbeeld via de Facebookgroep van de club. Advies: pas kleding bij een clubgenoot. Dan weet je zeker dat je de juiste maat bestelt. En het scheelt de kledingcommissie veel werk. Levertijd kleding is 12-14 weken. De webshop wordt gerund door vrijwilligers. We zijn geen  officieel bedrijf en kunnen daarom onze clubkleding voor deze aantrekkelijke prijzen aanbieden. Bestel kleding voor de toekomst. Een extra setje voorkomt dat je zonder zit bij schade na vallen. Clubkleding is alleen bedoeld voor leden van WSV de Zwaluwen. LET OP: Als je nog nooit iets hebt besteld bij de webshop: registreer je eerst in de webshop stuur een mail naar de webshop:  zwaluwendeventershop@gmail.com dat je je hebt geregistreerd. Binnen 2 dagen word je gemachtigd zodat je kleding kunt bestellen.

Kleding reglement

Voor alle leden geldt: Onze vereniging biedt voor al haar leden tegen een gunstige prijs kleding aan We vragen we onze leden om dit kleding reglement in acht te nemen. Voorwaarde voor kleding bestellen is dat contributie is betaald. Kapotte Kleding / Crashregeling: Gezien de scherpe prijzen is er geen crashregeling. Kleding die kapot is door fabricage fouten kunnen worden voorgelegd aan de kledingbeheerder. Contact opnemen kan via de link rechts op de site "Neem contact op". De webshopbeheerder bepaalt of het om een fabricage fout gaat. Diens oordeel is bindend. Bijbestellen Voor elk lid geldt dat zij extra kleding tegen verkoopprijs kunnen bijkopen. Gebruik deze webshop voor het prijzenoverzicht.  Verplichting tot dragen: Het bestuur stelt alle leden verplicht om tijdens alle wielerevenementen de nieuwe kleding te dragen. Zoals tijdens veldtoertochten, GOW-crossen, baantrainingen, gezamenlijke trainingen Voorjaarswedstrijden zoals o.a. de S.IJ.C. en Exel, de zomeravondcompetitie(s) zoals o.a. onze eigen Z.A.C. en Fortmond Ttijdens uiteraard tijdens alle UCI/KNWU wedstrijden waarin ook de KNWU dit als eis stelt. Tevens stelt het bestuur alle technisch kader Leden verplicht om onze kleding te dragen wanneer zij hun rol vervullen tijdens trainingen, wedstrijden, activiteiten en/of begeleding. Leden die menen in bepaalde situaties in andere kleding dan in de clubkleding te moeten rijden dienen zich te wenden tot het bestuur.

Deelname reglement  (activiteiten - evenementen)

Bij deelname aan een evenement of activiteit vragen zijn de volgende regels van toepassing: Het dragen van een helm is verplicht zodra er gefietst wordt. Het ingezette materiaal (fiets) is deugdelijk (goedwerkende remmen, versnelling, stuur, etc). Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is dan ook niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal, die de deelnemer lijdt als gevolg van deelname aan het evenement of activiteit. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de organisatie. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade ten gevolge van letsel of overlijden. Indien ondanks de beperking van aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

De deelnemer dient zich tijdig te melden, zoals gecommuniceerd.  De organisatie heeft de mogelijkheid om bij te late opkomst de persoon in kwestie te weigeren voor daadwerkelijk deelname. Aanwijzingen en afzettingen vanuit de organisatie dienen in acht te worden genomen. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de aanwijzingen c.q. afzettingen of de bepalingen uit dit wedstrijdreglement niet in acht nemen en/of een gevaar zijn voor andere deelnemers/weggebruikers, de deelname aan het evenement of activiteit te ontzeggen. Een activiteit of evenement is van recreatief karakter. Dus geen wedstrijd.  Gezelligheid staat hierbij voorop (dus niet het willen realiseren van een bepaalde uitslag of tijd) Reclameren van inschrijfgeld door b.v. onvoorziene omstandigheden wordt niet gehonoreerd.

De deelnemer heeft kennis genomen van onze privacyverklaring (zie dezwaluwendeventer.nl/privacyverklaring) Door de aanmelding en deelname gaat de deelnemer akkoord met onze privacyverklaring en geeft door zijn deelname zijn toestemming voor het maken van foto's conform onze privacyverklaring. Dit ziet ook op het gebruik van zijn foto of portretrecht in druk danwel video e.a. voor promotionele doeleinden. De deelnemer heeft geen recht om hier een vergoeding voor te claimen. In aanvulling op onze privacyverklaring geldt dat bij deelname aan een evenement of activiteit de persoonsgegevens van de deelnemers gedeeld kunnen worden met partners van de organisatie, dit met als doel de benodigde informatie te versturen aan de deelnemer.